پیش مهد

خدمت “پیش مهد” به درخواست خانواده های دارای کودک زیر 3 سال که تاکنون به تناسب سن دارای خودیاری و جدایی پذیری کافی نمی باشد، شکل گرفته است . رویکرد ما تجربه پذیری و یادگیری کودک حین بازی و پاسخ به نیاز متناسب با رده سنی او، مانند نیاز به دوست بایی که به تدریج در حال شکل گیری است و نحوه تعامل با همسالان و آشنایی با زیست گیاهان و حیوانات است. تمامی فضاهای بازی کودک در  بستر 1000 متری، به منظور توانمندسازی و پرورش مهارت های مورد نیاز در کودک به منظور آماده سازی او در حضور فصل دیگری زندگی در پیش رو، طراحی شده است.

رده سنی

از 2.5 سال

روزهای حضور

دو روز درهفته (روزهای یکشنبه و سه شنبه)

ساعت برگزاری

ساعت شروع (متناسب با ساعت خواب کودک) 9:00 یا 10:00 صبح الی 12:00 ظهر

این خدمت مناسب برای کودکان

  • عدم تحمل جسمی در ماندگاری ساعات طولانی بدلیل رده سنی
  • کافی نبودن خودیاری کودک به تناسب سن
  • عدم جدایی پذیری کامل کودک از والد

ویژگی‌های خدمت

  • اغنای نیاز بستر زیستی کودک و نیاز به بازی در فضای باز طبیعی، غنی و امن به وسعت 1000متر
  • مهیا نمودن بستر بجدایی پذیری بدون اضطراب و آمادگی برای حضور در مهدکودک
  • دسترسی کودک به جامعه دوستی و ایجاد مهارت ارتباطی
  • افزایش توانمند سازی کودک در ارتقاء حواس و مهارت های رشدی جسمی و روان (دست ورزی، حرکتی، تعادلی، تحلیلی، تخیلی و…)