هاچين و واچين

رده سنی

مناسب رده سني ۶ ماه تا ١ سال

تعداد جلسات کارگاه

4 جلسه در یک ماه

مدت زمان کارگاه

هر جلسه 1 ساعت

اهداف کارگاه

  • افزايش هماهنگي چشم و دست
  • ارتقاي مهارت هاي ريز و درشت
  • حساسيت زدايي و ارتقاي حس لامسه
  • ارتقاء رابطه ي مادر و كودك