قوانین و شرایط ثبت نام کارگاه مادر و کودک

  • با توجه به اینکه یادگیری در بستر طبیعت همراه با خود ریسک و حوادث احتمالی دارد و با توجه به ماهیت کارگاه مادر و کودک، مسئولیت اصلی مراقبت از کودک بر عهده‌ی والد می‌باشد و نیاز است که در طول برگزاری کارگاه مادر در کنار کودک خود باشد و او را درهیچ سایتی رها نکرده و به بازی فعال با کودک بپردازد.
  • مادر می بایست فقط در کارگاهی که ثبت نام کرده است حضور یابد و از جا به جایی کارگاه خود در روز های دیگر اجتناب کند. لطفا در انتخاب کارگاه، روز و ساعت دقت فرمایید. ( همچنین از آوردن همراه اضافی خودداری شود.)
  • مادر می‌بایست در صورت بروز سرما خوردگی یا بیماری های واگیردار جهت پیشگیری از شیوع بیماری از آوردن کودک به مجموعه خودداری کند و در صورت حضور در کارگاه و مشاهده هر گونه علائم بیماری، مادر و کودک موظف به ترک کارگاه می‌باشند و بدیهی است که عدم حضور در این جلسات غیبت لحاظ می شود. (رعایت این موارد جز مسئولیت اجتماعی هر یک از ما برای حفظ و سالمتی کودکان می‌باشد.)
  • پس از ثبت نام قطعی شهریه به هیچ وجه عودت داده نمی شود، تنها در صورت اطلاع دادن حداقل هفت روز قبل از برگزاری کارگاه با کسر 10 درصد از شهریه مسترد می‌گردد.
  • تعطیلات مجموعه تابع تقویم کشور است و بدیهی است جلسه مذکور به هفته بعد موکول می‌گردد. با توجه به اینکه آلودگی هوا در کلان شهر تهران یک موضوع دائمی محسوب می‌شود و متاسفانه در سال 1400 و 1401 قالب بر نیمی از سال هوای شهر تهران در وضعیت ناسالم بوده است، کارگاه‌های پرچین در صورت هر گونه اعلام تعطیلی از سوی دولت در شرایط آلودگی هوا و بارش برف با تمهیدات لازم و متناسب با شرایط دایر خواهد بود تا کودکان از فرصت محدود کودکی‌شان محروم نشوند و بدیهی است که عدم حضور کودک به منزله غیبت تلقی خواهد شد.