کارگاه مادر و کودک

کارگاه‌های مادر و کودک امروزه برای کودکان در رده‌های سنی مختلف برگزار می‌شود. معمولاً اين كارگاه‌ها در فضاي بسته شكل می‌گيرد و آموزش‌ها به صورت غیرمستقیم و در قالب بازی ارائه می‌شود.

ویژگی‌های کارگاه‌های پرچین

  • برگزاری کارگاه توسط روانشناس کودک و امکان مشاهده و مشاوره در طول زمان برگزاری دوره
  • افزایش مهارت‌های عاطفی و ارتباطی بین والد و کودک
  • برگزاری کارگاه ها در فضای باز به وسعت 1000 متر و تراس مجموعه
  • وجود فعالیت های ترکیبی کارگاه و انجام عملی فعالیت ها جهت درک بهتر کودک در فضای باز غنی و طبیعی
  • تمرکز بر روند رشدی و روانی کودک و ايجاد پرونده از مسیر رشدي كودكان
  • تمرکز بر رویکرد یادگیری آزاد و تجربه رهایی و بازی کودک

معرفی کارگاه ها:

نام کارگاه رده سنی مدت زمان برگزاری
نی نی و مامان 6 ماه تا 1 سال 8 جلسه هر جلسه 1:30 ساعت کارگاه و حضور در فضای باز ثبت نام
هاچین و واچین 6 ماه تا 1 سال 4 جلسه هر جلسه 1 ساعت کارگاه و حضور در فضای باز ثبت نام
پاورچین 1/5 تا 2 سال 4 جلسه هر جلسه 1 ساعت کارگاه و حضور در فضای باز ثبت نام
هوش‌چین 2 تا 3 سال 4 جلسه هر جلسه 1 ساعت کارگاه و حضور در فضای باز ثبت نام
کودک مستقل حدود ٣ سال به بالا 4 جلسه هر جلسه 1 ساعت کارگاه و حضور در فضای باز ثبت نام
بازی موسیقی 2 سال تا 6 سال 4 جلسه هر جلسه 1:30 ساعت کارگاه و حضور در فضای باز ثبت نام