کودک مستقل

رده سنی

مناسب رده سني حدود ٣ سال به بالا

تعداد جلسات کارگاه

4 جلسه در یک ماه

مدت زمان کارگاه

هر جلسه 30/1 ساعت

اهداف کارگاه

  • آموزش غير مستقيم جهت ارتقاي هوش هشتگانه
  • افزايش خلاقيت
  • ارتقاء مهارت‌های اجتماعی
  • آمادگی جدايی پذیری از مادر
  • ارتقاء اعتماد به نفس
  • تخليه هيجان و كاهش اضطراب