وبلاگ

نیاز کودکان در دنیای جدید متاورس

از آنجایی که مفهوم متاورس خود هنوز در حال رشد است، چندین تعریف برای توصیف آن وجود دارد. به عبارت ساده، متاورس یک قلمروی دیجیتالی است که به انسان ها...

پرچین با رویکرد یادگیری آزاد و اهمیت بازی برای کودکان در فضای باز و بستر طبیعی غنی، تعداد محدودی کودک می پذیرد. رده سنی پذیرش کودکان: از 3 تا 7...