مجله پرچین

کامل‌ترین و به‌روزترین مرجع دانش فرزندپروری

پیشنهادهایی برای افزایش میزان كتابخوانی در كودكان، در روزگاری كه خواندن باید یكی از دغدغه های اصلی خانواده ها باشد

در زمانه و عصر حاضر، کودک انسان از همان ماه‌های ابتدایی تولدش به تلوزیون، تلفن همراه و دیگر دسنگاه‌های دیجیتال پررنگ و لعاب علاقه...

نگاهی به مقوله آموزش اجباری به کودکان و تفاوت آن با فرایند صحیح یادگیری;مسئله‌ای که این روز‌ها در مدارس چالش‌های جدیدی به بار آورده‌است.

در جوامع شکارچی-گردآورنده، کار اصلی کودکان بازی بوده‌ است و از ویژ گی‌های این جوامع تفریح زیاد، کار کم، لذت بردن از کار، روحیه...