ویدئوها

نیاز کودکان در دنیای جدید متاورس

از آنجایی که مفهوم متاورس خود هنوز در حال رشد است، چندین تعریف برای توصیف آن وجود دارد. به عبارت ساده، متاورس یک قلمروی دیجیتالی است که به انسان ها...