پادکست‌

اینجا؛ داستان ما و کودکی، درپادکست رادیو پرچین

دغدغه‌ی فرزندپروری و سال‌ها فعالیت در حوزه کودک، انگیزه یک کار جدید را برای تیم پرچین ایجاد کرد که بتوانیم در مسیر تجربه اصیل کودکی، قدم جدیدی برداریم.

رادیو پرچین، به میزبانی زهرا محمدی، موسس مجموعه کودک پرچین و فعال حوزه کودک قدمی نو در حوزه فرزندپروری است؛ از والدین گفتن، از کودکی شنیدن!

پادکست رادیو پرچین، حاصل تجربه، دغدغه و شوق ما نسبت به مسیر فرزندپروری ا‌ست و بسیار مفتخریم که بتوانیم برای فراهم کردن تجربه کودکی بهتر،در کنار والدین، افراد مشغول در حوزه کودک و همه افرادی که دغدغه کودکان را دارند، قدم برداریم.

در ادامه می‌توانید درباره اپیزودهای منتشر شده رادیو پرچین بخوانید و اپیزود مورد نظر خودتان را نیز بشنوید.

فصل اول (ورود به مهد کودک)

در اپیزود اول رادیو پرچین، درباره موضوع مهم و پرچالش دوره جذب (ورود کودک به مهدکودک) با هم صحبت خواهیم کرد.

مهمانان این اپیزود افراد مطلع و با تجربه ای هستند که هم تجربه عملی در این پروسه پر پیچ و خم را داشتند و هم از دانش روز در این حوزه آگاهند.

میزبان: خانم زهرا محمدی ( موسس مجموعه پرچین و فعال حوزه کودک)

مهمانان:

خانم هاجر رجایی (سرپرست گروه مهد کودک مجموعه پرچین و کارشناس ارشد روانشناسی کودکان)

خانم زینب مولایی (سرپرست گروه مادر و کودک مجموعه پرچین و کارشناس ارشد روانشناسی)

اپیزود اول رادیو پرچین- ورود به مهدکوک

در اپیزود دوم رادیو پرچین، در ادامه موضوع دوره جذب (ورود کودک به مهدکودک) وارد بحث اسقلال کودکان شدیم!

“اگر کاری را خودش می‌تواند انجام دهد، شما برای او انجام‌اش ندهید!” اگر استقلال کودک  برای شما هم مساله پرسوال و چالش برانگیزی هست؛ این اپیزود مختص شماست.

مهمانان این اپیزود افراد مطلع و با تجربه ای هستند که هم تجربه عملی در این پروسه پر پیچ و خم را داشتند و هم از دانش روز در این حوزه آگاهند.

میزبان: خانم زهرا محمدی ( موسس مجموعه پرچین و فعال حوزه کودک)

مهمانان:

خانم هاجر رجایی (سرپرست گروه مهد کودک مجموعه پرچین و کارشناس ارشد روانشناسی کودکان)

خانم زینب مولایی (سرپرست گروه مادر و کودک مجموعه پرچین و کارشناس ارشد روانشناسی)

اپیزود دوم رادیو پرچین

در اپیزود سوم رادیو پرچین و در ادامه موضوع دوره جذب (ورود کودک به مهدکودک)، به یک مساله‌ی مهم برخوردیم!

کودک ما در هنگام ورود به مهدکودک چه چالش‌هایی داره؟ تجربه ناکامی‌هایی که ممکنه کودک در ورود به مهدکودک تجربه کنه…

میزبان: خانم زهرا محمدی ( موسس مجموعه پرچین و فعال حوزه کودک)

مهمانان:

خانم هاجر رجایی (سرپرست گروه مهد کودک مجموعه پرچین و کارشناس ارشد روانشناسی کودکان)

خانم زینب مولایی (سرپرست گروه مادر و کودک مجموعه پرچین و کارشناس ارشد روانشناسی)

اپیزود سوم رادیو پرچین